led 20, 2015

Školení učitelů na Mělníku


  
Třináct učitelů matematiky z celého okresu Mělník přijalo naše pozvání na středu 10. prosince 2014. Po úvodním slově Mgr. Miroslava Kloučka, odborného garanta projektu, ukázala Mgr. Eva Holá, koordinátor interaktivní tabule, práci s učebnicí NMVD. Druhá část školení patřila cvičebnici NMVD, která je vytvořena v e-learningovém systému moodle. PaedDr. Dana Hilská, koordinátorka moodle, předvedla, jak zadávat a kontrolovat domácí úkoly zadané ze cvičebnice. Na závěr došlo i na výměnu zkušeností s výukou matematiky a zapojováním se do OPVK. Bylo to velice příjemné odpoledne, strávené s učiteli, kteří mají zájem o nové technologie ve výuce.

Kategorie: NMVD