Nainstalujte si prosím Flash Player

25.02. NMVD : Záznam z webinářů

Daniel Pospíšil
Pokud jste nestihli naše webináře, nezoufejte! Nahráli jsme pro vás jak webinář na téma práce s cvčebnicí NMVD, která je vytvořena v moodle, tak webinář pro práci s učebnicí NMVD, která se skládá z miniprojektů určených pro práci na interkativní tabuli. Pro jednoduchost jsme oba záznamy umístili na youtube. Odkazy na ně najdete na naší stránce: Webináře

20.01. NMVD : Školení učitelů na Mělníku

Dana Hilská
  
Třináct učitelů matematiky z celého okresu Mělník přijalo naše pozvání na středu 10. prosince 2014. Po úvodním slově Mgr. Miroslava Kloučka, odborného garanta projektu, ukázala Mgr. Eva Holá, koordinátor interaktivní tabule, práci s učebnicí NMVD. Druhá část školení patřila cvičebnici NMVD, která je vytvořena v e-learningovém systému moodle. PaedDr. Dana Hilská, koordinátorka moodle, předvedla, jak zadávat a kontrolovat domácí úkoly zadané ze cvičebnice. Na závěr došlo i na výměnu zkušeností s výukou matematiky a zapojováním se do OPVK. Bylo to velice příjemné odpoledne, strávené s učiteli, kteří mají zájem o nové technologie ve výuce.
více

23.11. NMVD : Webináře

Dana Hilská
 
Od 12. listopadu 2014 probíhají webináře, ve kterých se zájemci naučí pracovat s učebnicí a cvičebnicí NMVD. Ve webináři s názvem - Interaktivní tabule NMVD vám koordinátorka IT - Eva Holá-ukáže, kde si můžete stahovat jednotlivé miniprojekty, jak s nimi pracovat a určitě vám prozradí i nějaké vychytávky v práci s interaktivní tabulí. Ve webináři Domácí úkoly NMVD vás koordinátorka moodle-Dana Hilská- pozve do e-learningového prostředí moodle a ukáže vám, jak kontrolovat domácí úkoly a jak exportovat jejich výsledky. Přihlašovací formulář a termíny webinářů najdete:
Ve fotoalbu (dole) potom najdete návod na přihlášení do webináře. Do webináře se můžete přihlásit 15 minut před jeho zahájením, abyste si mohli vyzkoušet sluchatka. 
více

26.10. NMVD : Výstava Vzdělávání 2014

Dana Hilská
  
Ve čtvrtek 23. října proběhla v Masarykově kulturním domě výstava Vzdělávání 2014. Projekt Nevšední matematika všedního dne zde neprezentovaly jen statické objekty - banery a letáčky, ale i živí sextáni, kteří v kvartě učebnici a cvičebnici pilotovali a dokonce do ní vytvářeli v hodinách IVT flashové ilustrace.
více

25.10. NMVD : Školení učitelů matematiky v Kolíně

Dana Hilská
   
Ve čtvrtek 23. října 2014 byla s téměř dvouměsíčním zpožděním zahájena klíčová aktivita 08 "Školení učitelů matematiky". Do Kolína nás pozvala paní profesorka Hana Kašparová, která pozvala téměř 30 učitelů matematiky. Školení probíhalo ve dvou skupinách. V učebně č. 102 ukazovala koordinátorka interaktivní tabule Eva Holá, jak se dá pracovat s učebnicí a v počítačové učebně se od koordinátorky moodle Dany Hilské učitelé dozvěděli, jak mohou zadávat žákům domácí úkoly z cvičebnice.
více

27.09. NMVD : Cesty k matematice

Dana Hilská
   
 
Katedra didaktiky matematiky MFF UK ve spolupráci s JČMF pořádala ve dnech 25. 9. a 26. 9. v Praze na Malostranském náměstí v budově MFF UK konferenci Cesty k matematice. A protože i náš projekt Nevšední matematika všedního dne může přispět k zatraktivnění výuky matematiky, byli jsme u toho. Nejčastěji kuloární dotazy směřovaly na domácí úkoly tvořené v e-learningovém systému moodle (modul test). Škoda jen, že jsou z finančních důvodů pozdrženy webináře NMVD, na této konferenci by se zájemci o ně hledali snadno. více

5.09. NMVD : Propagace NMVD v Lipnici

Dana Hilská
  
Na Letní škole informatiky v Lipnici nad Sázavou jsem Nevšední matematiku všedního dne jsem propagovala při osobních setkáních s účastníky a na přednášce, která se uskutečnila 21. srpna 2014.
více

8.07. NMVD : Kulatý stůl k podpře pedagogů při rozvoji matematické gramotnosti

Dana Hilská

 

 
Ve čtvrtek 26. června 2014 se v sídle České školní inspekce uskutečnil "Kulatý stůl k tématu podpory pedagogů při rozvíjení matematické gramotnosti dětí a žáků". Setkání zahájil ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal a moderovala ho Ing. Dana Pražáková Ph. D. Pozvání mimo jiných také přijali a příspěvek k tématu přednesli  Mgr. Martin Krynický, autor učebnic matematiky a fyziky, který učí na gymnáziu v Třeboni, Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc z PedF UK, za "Matematiku pro všechny" RNDr. Eva Zelendová z NÚV a i my jsme dostali prostor, abychom mohli představit naší "Nevšední matematiku všedního dne" a poreferovat o našich zkušenostech s grantem EU.
více

22.06. NMVD : Instruktážní videa k cvičebnici v moodle

Dana Hilská

Cvičebnice v e-learningovém systému moodle je určena pro domácí přípravu žáků.

Moodle žákům domácí úkol ihned vyhodnotí. Pokud žák udělá předpokládanou chybu (např. počítal s průměrem namísto poloměrem, špatně zaokrouhlí atp.), moodle jeho chybu identifikuje a žáka na ni upozorní. Moodle také obsahuje postupné nápovědy, které žákovi pomohou, pokud je bezradný. 

IT specialista projektu - Daniel Pospíšil připravil instruktážní videa pro práci s moodle

22.06. NMVD : Ukázková videa z vyučovacích hodin

Dana Hilská

Zajímá vás, jak vypadá vyučovací hodina, ve které využijete jedné ze 160 hotových příprav, které si mužete stáhnout z našeho webu?

Není vám jasné, jak se s konstrukční úlohou vejdete na plochu tabule?

Chcete se naučit mistrně zacházet s rýsovacími pomůckami Smart Boardu?

Zhlédněte metodická videa Nevšední matematiky všedního dne, které pro Vás připravila koordinátorka interaktivní tabule Mgr. Eva Holá.

více